Ośrodek Grzybowska: "Zima w mieście 2019"

24 stycznia 2019
Ośrodek Grzybowska: Zima w mieście 2019

W okresie ferii zimowych Ośrodek Grzybowska weźmie udział w programie Zima w mieście. Program realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 w okresie od 28.01 do 08.02.2019 r. W ramach programu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z infrastruktury pływalni przez 60 minut. Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m.st. Warszawy.

PROGRAM ZIMA W MIEŚCIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Warunkiem wstępu na pływalnię jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Osoby pełnoletnie podpisują oświadczenie samodzielnie, a w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy wypełnić w 2 egzemplarzach. Wzór oświadczenia do pobrania zamieszczono poniżej. Druki dostępne są również w recepcji Ośrodka.

PROGRAM ZIMA W MIEŚCIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W programie mogą uczestniczyć grupy składające się z minimum 10 uczestników i opiekuna. Warunkiem uczestnictwa grupy zorganizowanej jest wcześniejsza rezerwacja terminu zajęć. W celu ustalenia terminu zajęć i wpisania grupy do harmonogramu obłożenia pływalni prosimy kontaktować się z Ośrodkiem:

  • e-mail: grzybowska@aktywnawarszawa.waw.pl
  • telefon: (22) 16 27 370.

Przed wejściem na pływalnię opiekun ma obowiązek pozostawić w recepcji imienną listę uczestników wraz z danymi imiennymi opiekunów. Na dole listy należy zamieścić oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni (oświadczenie od lekarza lub oświadczenie podpisane przez pełnoletniego uczestnika albo opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika).

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Ośrodka Grzybowska w ramach programu Zima w mieście znajdą Państwo w regulaminie programu Zima w mieście. Link do pobrania pliku z regulaminem znajduję się poniżej.

Pliki do pobrania: