Modernizacja w Ośrodku Polonia - ogłoszony przetarg

3 kwietnia 2018
Modernizacja w Ośrodku Polonia - ogłoszony przetarg

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wentylacji mechanicznej w hali sportowej w Ośrodku Polonia” przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/11/2018).

W ramach prac modernizacyjnych przewidziane jest:

 • zastąpienie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej budynku głównego nową instalacją klimatyzacji, w tym m.in.:
  - likwidacja elementów istniejącej wentylacji: blaszane kanały wyrównawcze, kratki w ścianach hali i za trybuną, wymianę kratek głównego kanału w szczycie hali;
  - montaż zewnętrznych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych których zadaniem będzie zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w hali
  - montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (nawiewnego z dyszami dalekiego zasięgu, wywiewnego z kratkami wywiewnymi oraz wyrzutowego od centrali do wyrzutni dachowej zamontowanej nad dachem hali)
  - zasilenie czynnikiem grzewczym nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej – wyprowadzenie instalacji w systemie dwururowym z węzła cieplnego w budynku
  - zasilenie nawilżacza parowego wodą z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku
 • remont ogólnobudowlany i przebudowa obejmująca m.in.:
  - wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (z futrynami),
  - zamurowanie otworów po zdemontowanych kratkach (za trybunami i na hali),
  - wykonanie nowych powłok malarskich dla stalowych osłon grzejników i barierek,
  - wykonanie nowych powłok malarskich dla drewnianych siedzisk trybun,
  - naprawa tynków ścian i sufitów hali wraz z malowaniem całości,
  - montaż nowych ścianek działowych z siatki pod trybuną,
  - montaż obudowy kanału wentylacji mechanicznej z płyt g-k pod trybuną,
  - wymiana obróbek blacharskich ścianki kolankowej i gzymsu nad halą sportową i halą pływalni,
  - odsłonięcie fragmentu ściany zewnętrznej przy górze schodów zewnętrznych ewakuacyjnych i naprawa izolacji przeciwwilgociowej,
  - montaż listew ochronnych pod oknami dla zabezpieczenia ściany przed uszkodzeniami od uderzeń oparciami krzeseł,
  - wykonanie w terenie zewnętrznym, w pobliżu płn. ściany budynku żelbetowych fundamentów pod zewnętrzne urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z montażem ogrodzenia panelowego dla zabezpieczenia terenu urządzeń,
  - oczyszczenie istniejących okien i framug z wszelkich zanieczyszczeń,
 • przebudowa i wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
  - montaż instalacji zasilania nowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
  - wykonanie instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,
  - wymiana i remont instniejącej instalacji w hali

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018r. o godzinie 11.00