Inofrmacja prasowa: Sportowych przetargów ciąg dalszy

21 lipca 2017
Inofrmacja prasowa: Sportowych przetargów ciąg dalszy

Na gości ośrodka „Szczęśliwice” czekają kolejne zmiany. Mata igielitowa stoku narciarskiego zostanie wymieniona na nową. Dzięki temu poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników stoku. Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę tych robót.

Rewitalizacja ośrodka „Szczęśliwice” zakłada nie tylko modernizację budynku głównego, ale przede wszystkim wymianę maty na stoku. Ogłaszamy przetarg, który wyłoni wykonawcę tych prac mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Warto przypomnieć, że stok narciarski „Szczęśliwice” jest jedynym tego typu obiektem na Mazowszu i jednym z nielicznych w Polsce, umożliwiającym uprawianie narciarstwa przez cały rok. Na jego modernizację zostanie przeznaczonych blisko 16 mln zł, dzięki czemu będziemy mogli znacznie podnieść standard techniczny obiektu i poprawić komfort i bezpieczeństwo jego użytkowania.

Obecna mata igielitowa zostanie wymieniona na nową matę zjazdową zarówno na samym stoku, jak i na trasach wyciągów narciarskich. Remontowi poddana zostanie również drewniana konstrukcja tarasu widokowego w górnej części stoku oraz stacja górnej kolei krzesełkowej.

Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę tych prac. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać swoje oferty do piątku, 4 sierpnia. Oferty muszą uwzględnić zagospodarowanie ok. 8500 m² powierzchni pokrytej matą i całoroczne użytkowanie stoku. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena, która w 60% będzie stanowić o wyborze wykonawcy. 20% można uzyskać za parametry maty zjazdowej, 15 % za okres gwarancji, natomiast pozostałe 5% za skrócenie czasu realizacji zamówienia.

Wszystkie prace powinny zakończyć się w ciągu 180 dni, przy czym termin ich rozpoczęcia planowany jest na 1 kwietnia 2018 r.

Modernizujemy miejskie ośrodki sportu
Ogłoszony właśnie przetarg jest częścią projektu modernizacji siedmiu ogólnomiejskich ośrodków sportu. W sumie na ich remonty i unowocześnianie wydatkowanych zostanie ponad 100 milionów złotych. Więcej informacji o inwestycjach tutaj. W ostatnim czasie zawarto szereg umów na różnego rodzaju prace:

 • 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa na „Modernizację węzła cieplnego w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie” z wykonawcą: HYDROS Przedsiębiorstwo Sanitarno-Budowlane Marian Saletra, ul. Stanisława Kulczyńskiego 14/31, 02-777 Warszawa.
   
 • 27 czerwca 2017 r.  zawarta została umowa na „Wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie” z wykonawcą: COMFORTCLIMA Grzegorz Grzenda, ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
   
 • 10 lipca 2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy Ośrodka Hutnik dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z wykonawcą PIG Architekci Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 506A, 00-739 Warszawa.
   
 • 12 lipca 2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy Ośrodka Całoroczny Stok Narciarski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z Wykonawcą Grafit Architekci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Filtrowa 67D lok. 113, 02-055 Warszawa.
   
 • 14 lipca 2017r. została zawarta umowa na „Modernizację stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie” z wykonawcą NTW Jarosław Stec ul. Brzozowa 1, 05-091 Ząbki.

Więcej informacji:

Bartosz Milczarczyk
rzecznik prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
Tel. 22 44 333 92
726-086-525 | b.milczarczyk@um.warszawa.pl

Marcin Kuriata
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Tel. 22 598 84 27
666-085-543 | mkuriata@aktywnawarszawa.waw.pl

Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow
www.facebook.com/hanna.gronkiewiczwaltz

Pliki do pobrania: