Zapisy na 30. Warszawski Triathlon Zimowy od 2.01.2019

21 grudnia 2018
Zapisy na 30. Warszawski Triathlon Zimowy od 2.01.2019

Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są:

a) zapisy elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej 
- od dnia 2.01.2019 r. godz. 20.00 do dnia 25.01.2019 r. godz. 20:00. 

b) osobiście w dniu imprezy w godzinach:
- 8.00 - 10.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji drużynowej,
- 9.00 - 12.00 w przypadku zgłoszeń do konkurencji indywidualnej.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają osoby, które zapisały się przed zamknięciem listy startowej.

Opłat można dokonywać:

a)  przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od

02.01.2019r. do 21.01.2019r. Dokonanie opłaty po 21 stycznia 2019 r. powoduje brak jej zwrotu. Obligatoryjna wysokość opłat dokonywanych przelewem:

- 100 PLN w przypadku drużyn, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: nazwę drużyny i miasto,
- 45 PLN w przypadku uczestników indywidualnych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok   urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania,
- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.

b)  gotówką w biurze zawodów, w dniu Imprezy, w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn,
- 60 zł w przypadku uczestników indywidualnych,
- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych.