Wspólne śpiewanie powstańczych piosenek podczas 28.BPW

18 lipca 2018
Wspólne śpiewanie powstańczych piosenek podczas 28.BPW

W dniu Biegu, przed startem, w godz. 19.00-20.00, zaśpiewamy wspólnie ze śpiewaczką Izabelą Białecką kilkanaście najbardziej znanych piosenek z okresu Powstania!

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 jest znane z organizowania spotkań z uczestnikami Powstania i wydawania ich wspomnień w formie „Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego”. Organizuje konkursy dla młodzieży i konferencje naukowo-programowe, a przede wszystkim prowadzi w dziewięciu językach portal internetowy będący kopalnią wiedzy o Powstaniu Warszawskim: http://www.sppw1944.org/

Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, przygotowane przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, poprowadzi Izabela Białecka (sopran): www.izabelabialecka.pl

Będziemy razem śpiewać najbardziej znane i lubiane piosenki, które w dniu Biegu będą wyświetlane na telebimie, pojawią się na naszej stronie internetowej oraz będą rozsyłane e-mailem do uczestników Biegu. 

Zapraszamy!