Ponad 17000 uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości!

18 października 2017
Ponad 17000 uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości!

Jest już ponad 17 000 zapisanych uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości! Zostało mniej niż 1000 pakietów startowych.

Przypominamy, iż rejestrować można się drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl pod wskazanym linkiem, lub osobiście od dnia 19 października br, w dniach i godzinach pracy biura zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.