Ponad 15000 uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości

13 października 2017
Ponad 15000 uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości

Jest już ponad 15000 zapisanych uczestników na liście startowej 29. Biegu Niepodległości! Zostało już tylko 3000 pakietów startowych.

Przypominamy, iż rejestrować można się drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl pod wskazanym linkiem, lub osobiście od dnia 19 października br, w dniach i godzinach pracy biura zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.