Miejsce dla ekip foto/wideo

26 lipca 2019
Miejsce dla ekip foto/wideo

Dziennikarzy, ekipy foto/wideo zapraszamy na miejsce pomiędzy podestem startowym, a telebimem, które znajdowoać się będą na jezdni ul. Bonifraterskiej. Po lewej stronie patrząc na start z perspektywy biegacza.