Jak przepisać pakiet startowy na 30. Bieg Niepodległości

2 listopada 2018
Jak przepisać pakiet startowy na 30. Bieg Niepodległości

Co zrobić żeby przepisać pakiet startowy na 30.Bieg Niepodległości? 

  • Wejdź na swoje konto w systemie - tutaj;
  • Wybierz opcję: Przepisz pakiet 
  • Wprowadź dane osoby, na którą przepisujesz pakiet startowy 
  • Osoba, na którą został przepisany pakiet startowy może bezzwłocznie zgłosić się z dowodem osobistym do biura zawodów, z wypełnioną deklaracją lub wypełnić ją na miejscu 
  • Do startu uprawnia nadany w biurze zawodów numer startowy i wypełniona deklaracja 

Po przepisaniu pakietu startowego osoba przepisująca pakiet znika z listy startowej, ale osoba na którą pakiet został przepisany nie pojawi się na niej.