Zmiana w regulaminie Skateparku Jutrzenka

9 stycznia 2019
Zmiana w regulaminie Skateparku Jutrzenka

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastapiły zmiany w Regulaminie Skateparku, dotyczące wieku osób korzystających z obiektu w ramach oferowanych przez ośrodek usług.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami nowego Regulaminu.

Dziecko do 13 roku życia będzie mogło korzystać z obiektu tylko w obecności rodzica / opiekuna prawnego.

Osoby w wieku 13-18 lat będą mogły korzystać z obiektu będąc pod opieką lub na podstawie złożonego oświadczenia opiekuna prawnego / rodzica. Wzór oświadczenia dostepny jest na stronie internetowej ośrodka oraz w recepcji.  

Powyższa zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa.