Zostań wolontariuszem w naszych imprezach!

Osoby w wieku 12 - 15 lat zobowiązane są posiadać zgodę opiekuna prawnego.

Email: *
Imię: *
Nazwisko: *
Miasto: *
Rok urodzenia: *
Telefon: *
Ile jest 87 = *
Dodatkowe informacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie wolontariuszy SCS Aktywna Warszawa

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji od SCS Aktywna Warszawa

Znam swoje prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i usuwania oraz wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wiem, że Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 1662 z późn. zm.)
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26
00 - 429 Warszawa
NIP 526-25-19-160


Centrala recepcja
recepcja@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 598 94 00

Dzial Marketingu:
marketing@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 598 94 27
Sekretariat
tel: 22 598 94 01 - 02
biuro@aktywnawarszawa.waw.pl