LogowanieRejestracja
Strona główna

 IMPREZY

Imprezy główne
Mikołaj na Lodzie
Trathlon Zimowy
Łyżwiarskie Czwartki
Turniej Gramy o Złotą Piłkę
Bieg Konstytucji 3 Maja
Bieg Powstania Warszawskiego
Bieg Niepodległości
Dni otwarte
Archiwum
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE
2017-02-03 12:44:25

R E G U L A M I N

Miejsce: OŚRODEK „SOLEC”
Warszawa ul. Solec 71 – hala gimnastyczna
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Termin: 13, 15, 24 luty 2017 r. - w godzinach 10.00 – 13.00

Program: konkurencje rekreacyjne dla dziewcząt i chłopców
- Rzut kółkiem ringo na paliki
- Rzut piłeczkami do rzepów
- Rzut woreczkami do celu
- Tor przeszkód
- Strzał do bramki
- Strzał do bramki /kij + piłka do mini hokeja/
- Podbijanie piłki pingpongowej rakietką
- Leżąca drabinka
- Slalom piłkarski
- Hula – hop
- Ślepi rycerze
- Slalom woreczek na głowie, łyżeczka + piłka
- Podnoszenie nogą
- Ogonki
- Skok z miejsca
- Skakanka
- Rzut z fotela do celu
- Wyścig z piłką między kolanami.
- Kozłowanie piłki do kosza
- Przejście po skakance z woreczkiem na głowie

Zaliczenie: każda z konkurencji oceniona jest w skali 0 – 3 pkt, zdobycie min. 50 pkt – słodka nagroda, zdobycie min. 59 pkt nagrodzone będzie słodką nagrodą + nagrodą specjalną.

Uczestnictwo: młodzież szkolna / podstawowa i gimnazjum/ z ważną legitymacją szkolną.

Zgłoszenia: Do wyczerpania limitu ilościowego. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa tel.
0-22 16-27-244, 0-666-085-546 lub e-mail: imprezyaktywna@wp.pl

OBOWIĄZUJE OBUWIE SPORTOWE /TENISÓWKI/ Z JASNYM SPODEM JEDNOCZEŚNIE ORGANIZATOR DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU DZIECI W SAMYCH SKARPETKACH.

Dodatkowo: pokazy sportowe.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i ze szkołą do której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Wykorzystanie wizerunku:

Udział w imprezie jest jednoznaczny ze zgodą rodzica /prawnego opiekuna/ na wykorzystanie wizerunku podopiecznej/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach, filmach w materiałach o charakterze promocyjnym, informacyjnym oraz na stronach internetowych:www.aktywnawarszawa.waw.pl, na portalu Facebook - profil AKTYWNA WARSZAWA.

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26
00 - 429 Warszawa
NIP 526-25-19-160
Regon 017189671
NIP i REGON nadany Stołecznemu Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w SCS AW
bip

Centrala Recepcja O/Rozbrat 26
rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 162 72 00

Dział Marketingu:
marketing@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 1627217
Sekretariat
tel: 22 162 72 09
biuro@aktywnawarszawa.waw.pl